Skip to Content Information Center
Lexmark MB2650

Lexmark MB2650

Faks se ne može poslati

Pokušajte nešto od sljedećega:

Provjerite je li za način faksiranja na pisaču odabrana postavka Analogno
  1. Na početnom zaslonu dodirnite Postavke > Faks.

  2. U izborniku Način faksiranja odaberite Analogno.

Obratite se administratoru

Možda je problem u telefonskoj liniji.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top