Skip to Content Information Center
Lexmark MB2650

Lexmark MB2650

Postavljanje kartica na staklo skenera

Kartice okrenite licem prema dolje na staklo skenera, u kut sa strelicom, a nakon što dobijete uputu, preokrenite ih.

Napomene:

  • Ostavite najmanje 10 mm (približno 0,5 inča) prostora između ruba stakla skenera i kartica.
  • Prilikom skeniranja kartica nemojte prekoračivati dimenzije papira Legal.
  • Možete skenirati do tri kartice odjednom, ali pritom svakako ostavite najmanje 30 mm (približno 1 inč) prostora između kartica.
Za jednu karticu:Za više kartica:
Je li vam ovaj članak pomogao?
Top