Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Konfigurer faks ved hjelp av en standard telefonlinje

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Ikke bruk faksfunksjonen når det er tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til det offentlige telenettet for å redusere brannfaren. For brukere i Australia må ledningen godkjennes av the Australian Communications and Media Authority.

Oppsett 1: Skriveren er koblet til en dedikert fakslinje

  1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

  2. Koble den andre enden av ledningen til en aktiv analog veggkontakt.

Merknader:

  • Du kan konfigurere skriveren slik at fakser mottas automatisk (aktivering av automatisk svar) eller manuelt (deaktivering av automatisk svar).
  • Hvis du vil motta fakser automatisk, angir du at skriveren skal svare etter et bestemt antall ringesignaler.

Oppsett 2: Skriveren deler linje med en telefonsvarer

Merk:  Hvis du abonnerer på en tjeneste for bestemt ringemønster, må du velge det riktige ringemønsteret for skriveren. Hvis ikke, vil ikke skriveren motta fakser selv om du har angitt at den skal motta fakser automatisk.

Koblet til forskjellige veggkontakter

  1. Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.

  2. Koble den andre enden av ledningen til en aktiv analog veggkontakt.

Merknader:

  • Hvis du bare har ett telefonnummer på linjen, må du angi at skriveren skal motta fakser automatisk.
  • Angi at skriveren skal besvare anrop to ringesignaler etter telefonsvareren. Hvis for eksempel telefonsvareren besvarer anrop etter fire ring, kan du angi at skriveren skal besvare anrop etter seks ring.
Var denne artikkelen nyttig?
Top