Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Konfigurere konfidensielle jobber

 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Sikkerhet > Oppsett for konfidensiell utskrift.

 2. Konfigurer innstillingene.

  BrukTil

  Maks. ugyldig PIN-kode

  Angi antallet ganger en ugyldig PIN-kode kan angis.

  Merk:  Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet.

  Konfidensiell utskrift-jobb utløper

  Angi utløpstidspunktet for konfidensielle utskriftsjobber.

  Merk:  Holdte konfidensielle jobber lagres på skriveren til de blir frigjort eller slettet manuelt.

  Gjenta utskrift-jobb utløper

  Angi utløpstidspunktet for en Gjenta utskrift-jobb.

  Merk:  Holdte Gjenta utskrift-jobber lagres på skriveren for å skrives ut på nytt.

  Bekreft utskrift-jobb utløper

  Angi utløpstidspunktet etter utskriften av en kopi før resten av kopiene skrives ut.

  Merk:  Bekreft-jobber skrives ut i én kopi for å kontrollere at det er tilfredsstillende før du skriver ut resten av kopiene.

  Utsett utskrift-jobb utløper

  Angi utløpstidspunktet for hvor lenge utskriftsjobber lagres på skriveren.

  Merk:  Jobber merket som Utsett slettes automatisk etter utskrift.

  Krev at alle jobber skal holdes

  Angi at skriveren skal holde tilbake alle utskriftsjobber.

  Behold like dokumenter

  Angi at skriveren skal skrive ut alle dokumenter med samme filnavn.

Var denne artikkelen nyttig?
Top