Skip to Content Information Center
Lexmark MS823

Lexmark MS823

Installation af en printerharddisk

  FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

 1. Sluk for printeren.

 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

 3. Åbn dækslet til systemkortet ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.

  Advarsel - Potentiel skade:  Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved systemkortets elektroniske komponenter eller stik.

 4. Pak printerens harddisk ud.

 5. Tilslut harddisken, og tilslut derefter harddiskens interfacekabel til systemkortet.

  Advarsel - Potentiel skade:  Undlad at røre ved eller trykke på midten af harddisken.

 6. Luk dækslet.

 7. Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

 8. Tænd printeren.

Var denne artikel nyttig?
Top