Skip to Content Information Center
Lexmark MS823

Lexmark MS823

Installere et optionskort

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

 1. Sluk for printeren.

 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

 3. Åbn dækslet til systemkortet ved hjælp af en skruetrækker med fladt hoved.

  Advarsel - Potentiel skade:  Systemkortets elektroniske komponenter beskadiges let af statisk elektricitet. Rør ved en metaloverflade på printeren, før du rører ved elektroniske komponenter eller stik.

 4. Pak optionskortet ud.

  Advarsel - Potentiel skade:  Rør ikke ved tilslutningspunkterne langs kortets kant.

 5. Tryk kortet godt fast.

  Bemærk!  Hele kortets stik skal berøre og flugte helt med systemkortet.

  Advarsel - Potentiel skade:  Forkert installation af kortet kan forårsage skade på kortet og systemkortet.

 6. Luk dækslet.

 7. Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

 8. Tænd printeren.

Var denne artikel nyttig?
Top