Skip to Content Information Center
Lexmark MS823

Lexmark MS823

Ilægning af papir i papirmagasinet til 2100 ark

FORSIGTIG - VÆLTEFARE:  Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle andre bakker er lukkede.

 1. Træk papirmagasinet ud.

 2. Juster styrene.

   Ilægning af papir i A5-størrelse

  1. Træk breddestyret op, og flyt det til positionen for A5.

  2. Klem og skub længdestyret til positionen for A5, indtil det klikker på plads.

  3. Fjern A5-længdestyret fra dets holder.

  4. Isæt styret på den plads, det er beregnet til, og tryk derefter på det, indtil det klikker på plads.

   Ilægning af papir i A4‑, letter‑, legal‑, Oficio‑ og folio‑størrelse

  1. Træk breddestyret op, og skub det til den rigtige stilling for den papirstørrelse, der skal lægges i.

  2. Fjern A5-længdestyret, hvis det stadig er monteret. Hvis styret ikke sidder på, så gå videre til xref_step-d-loading-a4-letter-legal-oficio-folio-size-paper_da_xref.

  3. Placer A5-længdestyret i dets holder.

 3. Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

 4. Læg papirstakken med den side, der skal udskrives, nedad.

  • Brevpapir skal ilægges på forskellig måde, alt efter om der er installeret en valgfri hæfteefterbehandler eller ej.
  • Uden en valgfri hæfteefterbehandlerMed en valgfri hæfteefterbehandler

   Enkeltsidet udskrivning

   Enkeltsidet udskrivning

   Tosidet udskrivning

   Tosidet udskrivning

  • Sørg for, at hullerne på den lange kant er mod papirmagasinets højre side ved ilægning af hullet papir.
  • Enkeltsidet udskrivningTosidet udskrivning
 5. Isæt bakken.

  Bemærk!  Tryk papirstakken ned, mens du sætter papirmagasinet ind.

 6. Indstil papirstørrelse og papirtype, så de svarer til det ilagte papir, på kontrolpanelet.

Var denne artikel nyttig?
Top