Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Instaliranje modula za proširivanje izlaznog kapaciteta ili modula za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta

  OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte modul za proširivanje izlaznog kapaciteta ili modul za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta.

  Napomena:  Možda ćete morati da instalirate vođicu pre nego što instalirate jednu od opcija. Više informacija potražite na listu sa uputstvima za instalaciju koji ste dobili sa vođicom.

 4. Skinite gornji poklopac štampača.

 5. Instalirajte opciju na štampač.

  U konfiguraciji sa dve ili više hardverskih opcija:

  • Modul za proširivanje izlaznog kapaciteta je jedina opcija koja može da se stavi preko modula za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta.
  • Modul za značajno proširivanje izlaznog kapaciteta uvek mora da bude na dnu.
 6. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 7. Uključite štampač.

  Dodajte opciju u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampe. Više informacija potražite na stranici Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top