Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Instaliranje fioke za 250 ili 550 listova

  OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

  OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte opcionu fioku, a zatim uklonite sav materijal za pakovanje.

  Napomena:  Ako su opcione fioke već instalirane, otključajte ih sa štampača pre nego što ga podignete. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i fioke u isto vreme.

 4. Poravnajte štampač sa opcionom fiokom, a zatim spustite štampač tako da legne na mesto.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ako je težina štampača veća od 18  kg (40  lb), potrebne su barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

 5. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 6. Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite na stranici Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top