Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Navigera på skärmen med hjälp av gester

Anmärkningar:

  • Gesterna är bara giltiga när röstvägledning är aktiverad.
  • Aktivera Förstoring för att använda gester för zoomning och panorering.
  • Använd ett fysiskt tangentbord för att skriva tecken och justera vissa inställningar.
GestFunktion

Dubbeltryckning

Välja ett alternativ eller objekt på skärmen.

Trippeltryckning

Zooma in eller ut i text och bilder.

Dra åt höger eller nedåt

Flytta till nästa objekt på skärmen.

Dra åt vänster eller uppåt

Flytta till föregående objekt på skärmen.

Panorera

Kom åt delar av den inzoomade bilden som ligger utanför skärmens gränser.

Obs!  För den här gesten måste du dra med två fingrar över en inzoomad bild.

Dra uppåt och sedan åt vänster

Avsluta ett program och återgå till startskärmen.

Dra nedåt och sedan åt vänster

  • Avbryta en utskrift.
  • Återgå till föregående inställning.
  • Avsluta skärmen som visas utan att ändra inställningar eller värden.

Dra uppåt och sedan nedåt

Upprepa ett talat meddelande.

Var denna artikel användbar?
Top