Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Naručivanje kertridža sa tonerom

Napomene:

  • Procenjeni učinak kertridža zasnovan je na standardu ISO/IEC 19752.
  • Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može negativno da utiče na stvarni učinak.
MS821, MS822, MS823, MS824, MS725, MS825 i MS826 Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje
StavkaSjedinjene Američke Država i KanadaEvropski ekonomski prostorAzija i PacifikLatinska AmerikaOstatak Evrope, Bliski istok i AfrikaAustralija i Novi ZelandGlobalno

1 Ovaj kertridž je dostupan samo za štampače kojima se upravlja pod ugovorom. Kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark ili administratorom sistema da biste dobili dodatne informacije.

2 Ovaj kertridž je dostupan samo na modelima štampača MS823, MS824, MS725, MS825 i MS826.

Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje

58D1000

58D2000

58D3000

58D4000

58D5000

58D6000

58D000G

Kertridž sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanjе

58D1H00

58D2H00

58D3H00

58D4H00

58D5H00

58D6H00

58D0H0G

Kertridž sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru korporativnog programa za vraćanjе1

58D1H0E

58D2H0E

58D3H0E

58D4H0E

58D5H0E

58D6H0E

nije primenljivo

Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje2

58D1X00

58D2X00

58D3X00

58D4X00

58D5X00

58D6X00

58D0X0G

Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru korporativnog programa za vraćanje1,2

58D1X0E

58D2X0E

58D3X0E

58D4X0E

58D5X0E

58D6X0E

nije primenljivo

Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje2

58D1U00

58D2U00

58D3U00

58D4U00

58D5U00

58D6U00

58D0U0G

Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja u okviru korporativnog programa za vraćanje1,2

58D1U0E

58D2U0E

58D3U0E

58D4U0E

58D5U0E

58D6U0E

nije primenljivo

M5255, M5265 i M5270 Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje
StavkaSjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i Novi ZelandEvropa, Bliski istok i AfrikaAzija i PacifikLatinska Amerika

Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje

25B3074

25B3079

25B3120

25B3124

B2865 Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje
StavkaSjedinjene Američke Država i KanadaEvropski ekonomski prostorAzija i PacifikLatinska AmerikaOstatak Evrope, Bliski istok i AfrikaAustralija i Novi Zeland

Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje

B281000

B282000

B283000

B284000

B285000

B286000

Kertridž sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanjе

B281H00

B282H00

B283H00

B284H00

B285H00

B286H00

Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje

B281X00

B282X00

B283X00

B284X00

B285X00

B286X00

Obični kertridži sa tonerom
StavkaGlobalno

1 Ovaj kertridž sa tonerom je dostupan samo na modelima štampača MS821 i MS822.

2 Ovaj kertridž sa tonerom je dostupan samo na modelu štampača B2865.

3 Ovaj kertridž je dostupan samo na modelima štampača MS823, MS824, MS725, MS825 i MS826.

Kertridž sa tonerom za veliki obim štampanja1

58D0HA0

Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja2

B280XA0

Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja3

58D0UA0

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top