Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Rengöra skrivaren

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt när du rengör skrivarens utsida ska du dra ut nätsladden ur eluttaget och koppla bort alla sladdar från skrivaren innan du fortsätter.

Anmärkningar:

 • Upprepa ungefär varannan månad.
 • Skador på skrivaren som orsakats av att skrivaren har hanterats på felaktigt sätt täcks inte av skrivarens garanti.
 1. Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur eluttaget.

 2. Ta bort allt papper från standardfacket och flerfunktionsmataren.

 3. Ta bort eventuellt damm, ludd och pappersbitar runt skrivaren med en mjuk borste eller en dammsugare.

 4. Torka av skrivarens utsida med en fuktig, ren och luddfri trasa.

  Anmärkningar:

  • Använd inte vanliga rengöringsmedel, eftersom de kan skada skrivarens yta.
  • Se till att skrivaren är helt torr överallt.
 5. Anslut nätsladden till vägguttaget och slå sedan på skrivaren.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

Var denna artikel användbar?
Top