Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Premeštanje štampača na drugo mesto

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ako je težina štampača veća od 18  kg (40  lb), potrebne su barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Prilikom premeštanja štampača, pratite ove smernice da biste izbegli telesne povrede ili oštećenje štampača:

 • Proverite da li su sva vrata i fioke zatvoreni.
 • Isključite štampač, a zatim izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice.
 • Isključite sve kablove iz štampača.
 • Ako su na štampač postavljene opcione odvojene podne fioke ili izlazne opcije, odvojite ih pre pomeranja štampača.
 • Ako se štampač nalazi na pokretnom postolju, pažljivo ga odgurajte na novo mesto. Budite oprezni prilikom prelaska preko pragova i procepa na podu.
 • Ako štampač nema pokretno postolje, ali je konfigurisan sa opcionim fiokama ili izlaznim opcijama, uklonite izlazne opcije i podignite štampač sa fioka. Nemojte da pokušavate da podignete štampač i opcije u isto vreme.
 • Uvek koristite rukohvate na štampaču da biste ga podigli.
 • Kolica koja se koriste za premeštanje štampača moraju da imaju površinu koja može da primi pune dimenzije štampača.
 • Kolica koja se koriste za premeštanje hardverskih opcija moraju da imaju površinu koja može da primi dimenzije opcija.
 • Držite štampač u uspravnom položaju.
 • Izbegavajte jako drmanje.
 • Pobrinite se da vam prsti nisu ispod štampača prilikom spuštanja.
 • Uverite se da ima dovoljno slobodnog prostora oko štampača.

Napomena:  Oštećenje štampača uzrokovano nepravilnim premeštanjem nije pokriveno garancijom štampača.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top