Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

installera magasin för 2 100 ark

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

  VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:  Vid installation av ett eller fler tillval på skrivaren eller flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, möbel eller annan funktion krävs för att förhindra instabilitet som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stöds finns på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Slå av skrivaren.

 2. Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från skrivaren.

 3. Packa upp magasinet och ta sedan bort allt förpackningsmaterial.

  Obs!  Om tillvalsmagasin redan är installerade låser du upp dem från skrivaren innan du lyfter den. Försök inte lyfta skrivaren och magasinen samtidigt.

 4. Installera magasinet på hjulbasen.

  Obs!  Se till att hjulbasen hjul är låsta.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Om magasinet väger mer än 18  kg behövs  det minst två personer för att lyfta den på ett säkert sätt.

 5. Rikta skrivaren mot magasinet och sänk ned den tills den klickar fast.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  Om skrivaren väger mer än 18  kg behövs  det minst två personer för att lyfta den på ett säkert sätt.

 6. Anslut strömsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

 7. Slå på skrivaren.

Lägg till magasinet i skrivardrivrutinen så att det blir tillgängligt för utskriftsjobb. Mer information finns i Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen.

Var denna artikel användbar?
Top