Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Installera utmatningsenheten med 4 fack

  VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:  Vid installation av ett eller fler tillval på skrivaren eller flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, möbel eller annan funktion krävs för att förhindra instabilitet som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stöds finns på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Slå av skrivaren.

 2. Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från skrivaren.

 3. Packa upp utmatningsenheten.

  Obs!  Du kan behöva installera styrskenan innan du installerar utmatningsenheten. Om du vill ha mer information kan du se installationsbladet som medföljde styrskenan.

 4. Ta bort skrivarens övre lucka.

 5. Installera utmatningsenheten på skrivaren.

  • Högst tre utmatningsenheter kan konfigureras med skrivaren.
  • Om skrivaren har ett extra utmatningsfack kan utmatningsenheten och det extra utmatningsfacket installeras i valfri ordning.
 6. Anslut strömsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

 7. Slå på skrivaren.

  Lägg till utmatningsenheten i skrivardrivrutinen så att den blir tillgänglig för utskriftsjobb. Mer information finns i Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen.

Var denna artikel användbar?
Top