Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Installera extra utmatningsfack eller extra utmatningsfack med hög kapacitet

  VAR FÖRSIKTIG – VÄLTRISK:  Vid installation av ett eller fler tillval på skrivaren eller flerfunktionsenheten kanske en hjulbas, möbel eller annan funktion krävs för att förhindra instabilitet som kan riskera personskada. Mer information om vilka konfigurationer som stöds finns på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Slå av skrivaren.

 2. Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från skrivaren.

 3. Packa upp det extra utmatningsfacket eller det extra utmatningsfacket med hög kapacitet.

  Obs!  Du kan behöva installera styrskenan innan du installerar något av ovan tillval. Om du vill ha mer information kan du se installationsbladet som medföljde styrskenan.

 4. Ta bort skrivarens övre lucka.

 5. Installera tillvalet på skrivaren.

  I en konfiguration med två eller fler maskinvarutillval:

  • Det extra utmatningsfacket är det enda tillvalet som kan placeras ovanpå utmatningsfacket med hög kapacitet.
  • Det extra utmatningsfacket med hög kapacitet måste alltid vara längst ned.
 6. Anslut strömsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

 7. Slå på skrivaren.

  Lägg till tillvalet i skrivardrivrutinen så att det blir tillgängligt för utskriftsjobb. Mer information finns i Lägga till tillgängliga tillval i skrivardrivrutinen.

Var denna artikel användbar?
Top