Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Installera en ISP (Internal Solutions Port)

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

 1. Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden ur eluttaget.

 2. Öppna systemkortets åtkomstlucka med en spårskruvmejsel.

  Varning – risk för skador:  Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets komponenter eller kontakter.

 3. Packa upp ISP-satsen.

  1

  ISP

  2

  Monteringsfäste

  3

  Vingskruvar

 4. Ta bort skrivarhårddisken om det behövs.

 5. Sätt in fästet i kortet tills det klickar fast.

 6. Sätt fast ISP-enheten på fästet.

 7. Installera hårddisken på ISP-enheten om det behövs.

  1. Ta ut hårddiskkonsolen.

  2. Anslut hårddisken till ISP-enheten.

   Varning – risk för skador:  Vidrör eller tryck inte i mitten av hårddisken.

 8. Stäng åtkomstluckan.

 9. Anslut nätsladden till vägguttaget och slå sedan på skrivaren.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

Var denna artikel användbar?
Top