Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Prepojenie zásobníkov nefunguje

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Skontrolujte, či zásobníky obsahujú papier rovnakej veľkosti a rovnakého typu.

 2. Skontrolujte, či sú vodiace lišty papiera správne umiestnené.

 3. Vytlačte dokument.

Sú zásobníky správne prepojené?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 2.

Krok  2

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Papier > Konfigurácia zásobníka > Veľkosť/typ papiera

  V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

 2. Nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedali papieru vloženému v prepojených zásobníkoch.

 3. Vytlačte dokument.

Sú zásobníky správne prepojené?

Problém je vyriešený.

Prejdite na krok č. 3.

Krok  3

 1. Skontrolujte, či je prepojenie zásobníkov nastavené na možnosť Automatické. Ďalšie informácie nájdete v časti Prepojenie zásobníkov.

 2. Vytlačte dokument.

Sú zásobníky správne prepojené?

Problém je vyriešený.

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Pomohol vám tento článok?
Top