Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Undvika pappersstopp

Fylla på papper på rätt sätt

 • Se till att papperet ligger plant i facket.
 • Korrekt papperspåfyllningFelaktig papperspåfyllning
 • Ta inte bort ett fack när skrivaren skriver ut.
 • Fyll inte på ett fack när skrivaren skriver ut. Fyll på före utskrift eller vänta tills du uppmanas fylla på.
 • Lägg inte i för mycket papper. Se till att buntens höjd är under märket som anger maxgränsen för papperspåfyllning.
 • Skjut inte in papperet i facket. Fyll på papper enligt bilden.
 • Kontrollera att pappersstöden i facket eller flerfunktionsmataren är rätt inställda och att de inte trycker hårt mot papperet eller kuverten.
 • Skjut in facket ordentligt i skrivaren efter att du har fyllt på papper.
 • När du fyller på hålslaget papper för användning med häftenheten ser du till att hålen på papperets långsida är på fackets högra sida. Mer information finns i avsnittet "Fylla på papper eller specialmaterial" i användarhandboken.

Se till att papperet matas in i det extra utmatningsfacket på rätt sätt

 • Se till att justera fackets förlängare så att indikatorerna för pappersstorlek stämmer överens med papperet som används.
 • Anmärkningar:

  • Om fackets förlängare är kortare än den pappersstorlek du skriver ut på kan det uppstå pappersstopp i utmatningsfacket. Om du till exempel skriver ut på ett US Legal-papper och fackets förlängare är inställd på US Letter-storlek, inträffar ett pappersstopp.
  • Om fackets förlängare är längre än den pappersstorlek som du skriver ut på blir kanterna ojämna och papperet staplas inte ordentligt. Om du till exempel skriver ut på ett papper i storleken Letter och fackets förlängare är inställd på US Legal-storlek staplas inte papperet ordentligt.
 • Om papperet måste lägga tillbaka i utmatningsfacket för du in papperet i facket och skjuter in det så långt det går bakåt.
 • Obs!  Om papperet inte är under armen inträffar ett pappersstopp på grund av ett överfyllt fack.

Använd rekommenderat papper

 • Använd rekommenderat papper och specialmaterial.
 • Lägg inte i skrynkliga, vikta, fuktiga eller böjda papper.
 • Böj och bläddra igenom materialet innan du fyller på det.
 • Använd inte papper som har beskurits eller klippts för hand.
 • Blanda inte olika papper av olika storlek, vikt eller typ i samma fack.
 • Kontrollera att inställningen för pappersstorlek och papperstyp har ställts in korrekt på datorn eller på skrivarens kontrollpanel.
 • Förvara pappret enligt tillverkarens rekommendationer.
Var denna artikel användbar?
Top