Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Text eller bild som skärs av

Obs!  Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Kontrollera om skrivaren använder en äkta Lexmark-tonerkassett som stöds.

  Obs!  Om tonerkassetten inte stöds installerar du en som stöds.

 2. Skriv ut dokumentet.

Har text eller bilder beskurits?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ta ut bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka den igen.

  Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Rör inte vid fotoledartrumman under bildhanteringsenheten. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 2. Skriv ut dokumentet.

Har text eller bilder beskurits?

Gå till steg 3.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Ta bort bildhanteringsenheten.

  Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

  Varning – risk för skador:  Rör inte vid fotoledartrumman under bildhanteringsenheten. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

 2. Avlägsna allt emballage från bildhanteringsenheten.

  Obs!  Se till att ta bort eventuella hinder mellan laddningsrullen och fotoledarcylindern.

 3. Sätt i bildhanteringsenheten.

 4. Skriv ut dokumentet.

Har text eller bilder beskurits?

Gå till steg 4.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Byt ut bildhanteringsenheten.

 2. Skriv ut dokumentet.

Har text eller bilder beskurits?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top