Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Tomma eller vita sidor

Obs!  Innan du löser problemet kan du skriva ut testsidor för utskriftskvalitet. På kontrollpanelen väljer du Inställningar > Felsökning > Testsidor för utskriftskvalitet. På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

ÅtgärdJaNej

Steg % s

 1. Kontrollera om skrivaren använder en äkta Lexmark-tonerkassett som stöds.

  Obs!  Om kassetten inte stöds installerar du en som stöds.

 2. Skriv ut dokumentet.

Skriver skrivaren ut tomma eller vita sidor?

Gå till steg 2.

Problemet är löst.

Steg % s

 1. Avlägsna allt emballage från bildhanteringsenheten.

  1. Ta ut tonerkassetten och sedan bildhanteringsenheten.

   Varning – risk för skador:  Utsätt inte bildhanteringsenheten för direkt ljus under mer än tio minuter. Lång exponering för ljus kan leda till problem med utskriftskvaliteten.

   Varning – risk för skador:  Rör inte vid fotoledartrumman under bildhanteringsenheten. Det kan påverka kvaliteten på kommande utskriftsjobb.

  2. Kontrollera om det finns skador på bildhanteringsenheten.

   Obs!  Säkerställ att fotoledarcylindern kontakter inte är böjda eller felriktade.

  3. Fördela om tonern i bildhanteringsenheten genom att skaka den ordentligt.

  4. Sätt tillbaka bildhanteringsenheten och sätt sedan tillbaka tonerkassetten.

 2. Skriv ut dokumentet.

Skriver skrivaren ut tomma eller vita sidor?

Gå till steg 3.

Problemet är löst.

Steg % s

Kontrollera tonerkassettens status och byt ut den vid behov.

 1. På kontrollpanelen går du till

  Status/förbrukningsmaterial > Förbrukningsmaterial

 2. Skriv ut dokumentet.

Skriver skrivaren ut tomma eller vita sidor?

Gå till steg 4.

Problemet är löst.

Steg % s

Kontrollera att överföringsrullen är rätt installerad.

Har överföringsrullen installerats korrekt?

Kontakta kundsupport.

Gå till steg 5.

Steg % s

 1. Ta bort överföringsrullen och sätt i den igen.

 2. Skriv ut dokumentet.

Skriver skrivaren ut tomma eller vita sidor?

Kontakta kundsupport.

Problemet är löst.

Var denna artikel användbar?
Top