Skip to Content Information Center
Lexmark MS823

Lexmark MS823

Rengøring af printeren

FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Tag netledningen ud af stikkontakten, og fjern alle kabler fra printeren, før du går videre, for at reducere risikoen for elektrisk stød, når du skal rengøre printerens ydre.

Bemærkninger:

 • Udfør denne opgave med nogle måneders mellemrum.
 • Garantien dækker ikke skader på printeren, der er forårsaget af, at printeren håndteres forkert.
 1. Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten.

 2. Fjern alt papir fra standardbakken og MP-arkføderen.

 3. Fjern støv, fnug og papirstumper omkring printeren med en blød børste eller en støvsuger.

 4. Aftør apparatets yderside med en fugtig, blød, fnugfri klud.

  Bemærkninger:

  • Brug ikke husholdningsrengøringsmidler, da de kan beskadige printerens finish.
  • Sørg for, at alle områder af printeren er tørre efter rengøringen.
 5. Sæt netledningen i stikkontakten, og tænd derefter for printeren.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

Var denne artikel nyttig?
Top