Skip to Content Information Center
Lexmark MS725

Lexmark MS725

Postavljanje formata i vrste papira

  1. Na upravljačkoj ploči odaberite:

    Postavke > Papir > Konfiguracija odlagača > Format/vrsta papira >  odaberite izvor papira

    Za kretanje kroz postavke modela pisača bez dodirnog zaslona pritisnite .

  2. Postavite format i vrstu papira.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top