Skip to Content Information Center
Lexmark MS725

Lexmark MS725

Konfigurisanje poverljivih zadataka

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Bezbednost > Podešavanje poverljivog štampanja

  Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

 2. Konfigurišite postavke.

  KoristiteDa biste

  Maks. nevažeći PIN

  Podesite koliko puta može da se unese nevažeći PIN.

  Napomena:  Kada ograničenje bude dostignuto, zadaci štampanja za to korisničko ime biće izbrisani.

  Istek poverljivog zadatka

  Podesite vreme isteka za poverljive zadatke štampe.

  Napomena:  Poverljivi zadržani zadaci čuvaju se na štampaču dok ih ne oslobodite ili ručno izbrišete.

  Ponovi istek zadatka

  Podesite vreme isteka za ponavljajući zadatak štampe.

  Napomena:  Ponavljajući zadržani zadaci čuvaju se u memoriji štampača radi ponovnog štampanja.

  Istek zadatka verifikacije

  Podesite vreme isteka za štampanje kopije pre štampanja preostalih kopija.

  Napomena:  Zadaci verifikovanja štampaju jednu kopiju da biste proverili da li su zadovoljavajući pre nego što odštampate preostale kopije.

  Istek rezervisanog zadatka

  Podesite vreme isteka za čuvanje zadataka štampe.

  Napomena:  Rezervisani zadržani zadaci automatski se brišu nakon štampanja.

  Zahtevaj zadržavanje svih zadataka

  Podesite štampač tako da zadržava sve zadatke štampe.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top