Skip to Content Information Center
Lexmark MS821

Lexmark MS821

Konfigurera konfidentiella jobb

 1. På kontrollpanelen går du till:

  Inställningar > Säkerhet > Konfidentiell skrivarinställning

  På skrivarmodeller utan pekskärm kan du trycka på för att navigera genom inställningarna.

 2. Konfigurera inställningarna.

  AnvändFör att

  Max ogiltig PIN

  Ange hur många gånger en ogiltig PIN-kod kan anges.

  Obs!  När gränsen är nådd raderas utskriftsjobben för användarnamnet.

  Giltighetstid för konfidentiellt jobb

  Ställ in giltighetstiden för alla konfidentiella utskriftsjobb.

  Obs!  Konfidentiella lagrade jobb sparas i skrivarminnet tills de startas eller tas bort manuellt.

  Upprepa utgångsdatum

  Ställ in giltighetstiden för en upprepad utskrift.

  Obs!  Upprepa lagrade jobb som har sparats i skrivarminnet för upprepad utskrift.

  Bekräfta utgångsdatum

  Ställ in giltighetstid för utskrift av en kopia innan resten skrivs ut.

  Obs!  Med funktionen Bekräfta utskriftsjobb kan du kontrollera den första kopian och se om du är nöjd med den innan du skriver ut resten.

  Reservera utgångsdatum

  Ange giltighetstid för lagring av utskrifter.

  Obs!  Reserverade lagrade jobb tas bort automatiskt efter utskrift.

  Kräv att alla jobb pausas

  Ange att alla utskriftsjobb ska stoppas på skrivaren.

Var denna artikel användbar?
Top