Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Lexmark MS822

Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke iz štampača, isključite štampač.

    Da biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, uređaj i mrežne postavke, bezbednosne postavke i ugrađena rešenja, uradite sledeće:

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Uređaj > Održavanje > Brisanje na kraju radnog veka > Očisti sve informacije iz postojane memorije

    Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

  2. U zavisnosti od modela štampača, izaberite OBRIŠI ili Nastavi.

  3. Pratite uputstva na ekranu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top