Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Šifrovanie pevného disku tlačiarne

Tento proces vymaže všetok obsah pevného disku. Pred spustením šifrovania v prípade potreby zálohujte údaje z tlačiarne.

  1. Na ovládacom paneli prejdite na:

    Nastavenia > Zabezpečenie > Šifrovanie disku > Spustiť šifrovanie

    V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

  2. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Poznámky:

  • Aby ste predišli strate údajov, počas procesu šifrovania tlačiareň nevypínajte.
  • Tento proces môže trvať niekoľko minút alebo aj dlhšie ako hodinu. Počas tohto času bude tlačiareň nedostupná pre iné úlohy.
  • Po dokončení šifrovania sa tlačiareň automaticky reštartuje.
Pomohol vám tento článok?
Top