Skip to Content Information Center
Lexmark MS823

Lexmark MS823

Installation af mailindbakke med 4 mapper

  FORSIGTIG - VÆLTEFARE:  Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Sluk for printeren.

 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

 3. Pak mailindbakken ud.

  Bemærk!  Du skal muligvis installere papirstyret, inden du installerer mailindbakken. Se det instruktionsark, der fulgte med papirstyret, for at få flere oplysninger.

 4. Fjern printerens topdæksel.

 5. Installer mailindbakken på printeren.

  • Printeren kan højst konfigureres med tre mailindbakker.
  • Hvis printeren er konfigureret med outputudvidelsesbakke, kan mailindbakken og outputudvidelsesbakke monteres i vilkårlig rækkefølge.
 6. Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

 7. Tænd printeren.

  Føj mailbakken til printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren.

Var denne artikel nyttig?
Top