Skip to Content Information Center
Lexmark MS823

Lexmark MS823

Installere postboksen med fire skuffer

  FORSIKTIG – FARE FOR VELTING:  Hvis du skal installere ett eller flere tilleggsutstyr på skriveren eller flerfunksjonsskriveren, må du kanskje bruke en hjulsokkel, et møbel eller annet utstyr for at skriveren skal stå støtt. Dette bidrar til å unngå personskader. Du finner mer informasjon om andre konfigurasjoner som støttes, på www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Slå av skriveren.

 2. Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.

 3. Pakk ut postboksen.

  Merk:  Det kan hende at du må installere papirføreren før du installerer postboksen. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med papirføreren.

 4. Ta av toppdekselet på skriveren.

 5. Installer postboksen på skriveren.

  • Skriveren kan ha maksimalt tre postbokser.
  • Hvis skriveren er konfigurert med den ekstra utenheten, kan postboksen og den ekstra utenheten installeres i hvilken som helst rekkefølge.
 6. Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

 7. Slå på skriveren.

  Legg postboksen til i skriverdriveren for å gjøre den tilgjengelig for utskriftsjobber. Se Slik legger du til alternativer i skriverdriveren hvis du vil ha mer informasjon.

Var denne artikkelen nyttig?
Top