Skip to Content Information Center
Lexmark MS823

Lexmark MS823

Ilægning af papir i papirmagasinet til 250 ark eller 550 ark

  FORSIGTIG - ELEKTRISK STØD:  Hvis du skal have adgang til systemkortet eller installere hardware- eller hukommelsesenhedsoptioner, efter du har installeret printeren, skal du slukke printeren og tage netledningen ud af stikkontakten, før du fortsætter for at undgå risikoen for elektrisk stød. Hvis du har andre enheder tilsluttet printeren, skal du også slukke for dem og tage alle kabler til printeren ud.

  FORSIGTIG - VÆLTEFARE:  Installation af en eller flere optioner på din printer eller MFP kan påkræve en base med hjul, et møbel eller lignende for at undgå skader som følge af manglende stabilitet. Du kan få flere oplysninger om understøttede konfigurationer ved at se www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Sluk for printeren.

 2. Fjern netledningen fra stikkontakten og derefter fra printeren.

 3. Udpak det valgfri papirmagasin, og fjern al emballage.

  Bemærk!  Hvis de valgfrie papirmagasiner allerede er installeret, skal du frigøre dem fra printeren, før du løfter printeren. Forsøg ikke at løfte printeren og papirmagasinerne på én gang.

 4. Juster printeren med det valgfri papirmagasin, og sænk derefter printeren, indtil den klikker på plads.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Hvis printeren vejer mere end 18  kg (40  lb), kræver det to eller flere personer at løfte den sikkert.

 5. Indsæt netledningen i printeren og derefter i en stikkontakt.

  FORSIGTIG - RISIKO FOR SKADE:  Tilslut netledningen til en passende vurderet og passende jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet for at undgå risikoen for brand eller elektrisk stød.

 6. Tænd printeren.

Føj papirmagasinet til printerdriveren for at gøre den tilgængelig for udskriftsjob. Der er flere oplysninger i Tilføjelse af tilgængelige optioner i printerdriveren.

Var denne artikel nyttig?
Top