Skip to Content Information Center
Lexmark MS822

Identifikácia miest zaseknutia

Poznámky:

  • Keď je zapnutý Asistent zaseknutia, po odstránení zaseknutej strany z tlačiarne vyjdú prázdne strany alebo čiastočne vytlačené strany. Skontrolujte, či sú vo výstupe tlačiarne prázdne strany.
  • Keď je funkcia Obnova po zaseknutí zapnutá alebo nastavená na možnosť Automaticky, tlačiareň znova vytlačí zaseknuté strany.
Miesta zaseknutia

1

Priehradka dokončovača alebo voliteľného výstupného prvku

2

Štandardná priehradka

3

Dvierka A

4

Viacúčelový podávač

5

Zásobníky

6

Zadné dvierka dokončovača alebo voliteľného výstupného prvku

  • Dvierka H
  • Dvierka K
  • Dvierka L
  • Dvierka N
  • Dvierka P

7

Dvierka C

8

Prístupové dvierka kazety so spinkami

  • Dvierka F
  • Dvierka G
Pomohol vám tento článok?
Top