Skip to Content Information Center
Lexmark MX725

Lexmark MX725

Izvoz ili uvoz konfiguracione datoteke

Možete da izvezete postavke konfiguracije štampača u tekstualnu datoteku, a zatim da uvezete datoteku da biste primenili postavke na druge štampače.

 1. Otvorite veb pregledač, a zatim u polje za adresu unesite IP adresu štampača.

  Napomene:

  • IP adresu štampača potražite na početnom ekranu na štampaču. IP adresa sastoji se od četiri skupa brojeva koji su razdvojeni tačkom, na primer 123.123.123.123.
  • Ako koristite proksi server, privremeno ga onemogućite da bi se veb stranica pravilno učitala.
 2. Izvezite ili uvezite datoteku konfiguracije za jednu ili više radnji.

   Za jednu aplikaciju

  1. Sa Embedded Web Server-a kliknite na Aplikacije >  aplikacija koju želite > Konfiguriši.

  2. Kliknite na Izvezi ili Uvezi.

   Za više aplikacija

  1. Sa Embedded Web Server-a kliknite na Izvezi konfiguraciju ili Uvezi konfiguraciju.

  2. Pratite uputstva na ekranu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top