Skip to Content Information Center
Lexmark MX725

Lexmark MX725

Menjanje postavki porta štampača nakon instaliranja porta za unutrašnja rešenja

Napomene:

 • Ako štampač ima statičku IP adresu, nemojte da menjate konfiguraciju.
 • Ako su računari konfigurisani da koriste mrežno ime umesto IP adrese, nemojte da menjate konfiguraciju.
 • Ako dodajete port za bežična unutrašnja rešenja (ISP) štampaču koji je prethodno konfigurisan za Ethernet vezu, isključite štampač sa Ethernet veze.

  Za korisnike Windows-a

 1. Otvorite fasciklu sa štampačima.

 2. Iz prečice menija štampača sa novim ISP-om otvorite svojstva štampača.

 3. Konfigurišite port sa liste.

 4. Ažurirajte IP adresu.

 5. Primenite promene.

  Za korisnike Macintosh-a

 1. U meniju Apple, iz Željenih postavki sistema dođite do liste štampača, a zatim izaberite + > IP.

 2. Unesite IP adresu u polje za adresu.

 3. Primenite promene.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top