Skip to Content Information Center
Lexmark MX725

Lexmark MX725

Prikazivanje ikona prečica na početnom ekranu

    Napomena:  Na početnom ekranu možete da prikažete ograničen broj ikona prečica.

  1. Na početnom ekranu dodirnite Centar za prečice.

    Napomena:  Ikona i naziv su možda promenjeni. Kontaktirajte administratora da biste dobili dodatne informacije.

  2. Izaberite funkciju štampača, a zatim dodirnite pored prečice.

  3. U zavisnosti od modela štampača, dodirnite Prikaži na početnom ekranu ili Prikaži na početnom ekranu.

  4. Izaberite ikonu za prečicu.

    Štampač se vraća na početni ekran.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top