Skip to Content Information Center
Lexmark MX725

Lexmark MX725

Naručivanje kertridža sa tonerom

Napomene:

  • Procenjeni učinak kertridža zasnovan je na standardu ISO/IEC 19752.
  • Izuzetno malo pokrivanje tokom dužih perioda može negativno da utiče na stvarni učinak.
MX721, MX722 i MX725 Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje
StavkaSjedinjene Američke Država i KanadaEvropski ekonomski prostorAzija i PacifikLatinska AmerikaOstatak Evrope, Bliski istok i AfrikaAustralija i Novi ZelandGlobalno

1 Ovaj kertridž je dostupan samo za štampače kojima se upravlja pod ugovorom. Kontaktirajte sa predstavnikom kompanije Lexmark ili administratorom sistema da biste dobili dodatne informacije.

2 Ovaj kertridž sa tonerom je dostupan samo na modelima štampača MX722 i MX725.

Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje

58D1000

58D2000

58D3000

58D4000

58D5000

58D6000

58D000G

Kertridž sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanjе

58D1H00

58D2H00

58D3H00

58D4H00

58D5H00

58D6H00

58D0H0G

Kertridž sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru korporativnog programa za vraćanjе1

58D1H0E

58D2H0E

58D3H0E

58D4H0E

58D5H0E

58D6H0E

nije primenljivo

Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje

58D1X00

58D2X00

58D3X00

58D4X00

58D5X00

58D6X00

58D0X0G

Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru korporativnog programa za vraćanje1,2

58D1X0E

58D2X0E

58D3X0E

58D4X0E

58D5X0E

58D6X0E

nije primenljivo

Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje2

58D1U00

58D2U00

58D3U00

58D4U00

58D5U00

58D6U00

58D0U0G

Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja u okviru korporativnog programa za vraćanje1,2

58D1U0E

58D2U0E

58D3U0E

58D4U0E

58D5U0E

58D6U0E

nije primenljivo

XM5365 i XM5370 Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje
StavkaSjedinjene Američke Države, Kanada, Australija i Novi ZelandEvropa, Bliski istok i AfrikaAzija i PacifikLatinska Amerika

Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje

25B3074

25B3079

25B3120

25B3124

MB2770 Kertridži sa tonerom u okviru programa za vraćanje
StavkaSjedinjene Američke Država i KanadaEvropski ekonomski prostorAzija i PacifikLatinska AmerikaOstatak Evrope, Bliski istok i AfrikaAustralija i Novi Zeland

Kertridž sa tonerom u okviru programa za vraćanje

B281000

B282000

B283000

B284000

B285000

B286000

Kertridž sa tonerom za veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanjе

B281H00

B282H00

B283H00

B284H00

B285H00

B286H00

Kertridž sa tonerom za veoma veliki obim štampanja u okviru programa za vraćanje

B281X00

B282X00

B283X00

B284X00

B285X00

B286X00

Obični kertridži sa tonerom
StavkaGlobalno

1 Ovaj kertridž sa tonerom je dostupan samo na modelu štampača MX721.

2 Ovaj kertridž sa tonerom je dostupan samo na modelu štampača MB2770.

3 Ovaj kertridž sa tonerom je dostupan samo na modelima štampača MX722 i MX725.

Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja

58D0XA01

B280XA02

Kertridž sa tonerom za izuzetno veliki obim štampanja3

58D0UA0

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top