Skip to Content Information Center
Lexmark MX725

Lexmark MX725

Skeniranje na fleš uređaj

  1. Stavite originalni dokument u fioku automatskog ulagača ili na staklo skenera.

  2. Priključite fleš uređaj.

  3. Dodirnite Skeniraj na USB i podesite postavke po potrebi.

    Napomena:  Ako se ne pojavi ekran USB uređaj, dodirnite USB uređaj na početnom ekranu.

  4. Skenirajte dokument.

    Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top