Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Експортиране или импортиране на конфигурационен файл

Може да експортирате конфигурационни настройки на Вашия принтер в текстов файл и след това да импортирате файла, за да приложите настройките на други принтери.

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. От вградения уеб сървър щракнете върху Export Configuration (Експортиране на конфигурация) или Import Configuration (Импортиране на конфигурация).

 3. Следвайте инструкциите на екрана.

 4. Ако принтерът поддържа приложения, направете следното:

  1. Щракнете върху Приложения > изберете приложението > Конфигуриране.

  2. Щракнете върху Export (Експортиране) или Import (Импортиране).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top