Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Podłączanie kabli

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia i podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  w celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do tego produktu lub z części zamiennych autoryzowanych przez producenta.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, przyłączając niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej, należy korzystać wyłącznie z przewodów telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubości 26 AWG lub większej. Na terenie Australii należy stosować przewód zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski urząd ds. komunikacji i mediów).

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Aby uniknąć utraty danych lub nieprawidłowego działania drukarki, nie wolno dotykać podczas drukowania kabla USB ani żadnej karty sieciowej czy części drukarki pokazanych na rysunku.

Port drukarkiFunkcja

1

Gniazdo kabla zasilającego

Łączy drukarkę z prawidłowo uziemionym gniazdkiem elektrycznym.

2

port USB drukarki

Połącz drukarkę z komputerem.

3

port Ethernet

Połączyć drukarkę z siecią.

4

Port USB

Umożliwia podłączenie klawiatury lub zgodnego akcesorium.

5

Port EXT

Uwaga:  Dostępne wyłącznie w niektórych modelach drukarek.

Podłączanie dodatkowych urządzeń (telefonu lub automatycznej sekretarki) do drukarki i linii telefonicznej. Użyj tego portu, jeśli nie posiadasz linii dedykowanej faksu przeznaczonej dla drukarki i jeśli ta metoda połączenia jest obsługiwana w twoim kraju lub regionie.

6

Port LINE

Uwaga:  Dostępne wyłącznie w niektórych modelach drukarek.

Podłączanie drukarki do aktywnej linii telefonicznej przez standardowe gniazdo ścienne (RJ-11), filtr DSL, adapter VoIP lub dowolny inny adapter umożliwiający dostęp do linii telefonicznej i wysyłanie oraz odbieranie faksów.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top