Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Skriveren svarer ikke

HandlingJaNei

Trinn 1

Kontroller om strømledningen er satt inn i stikkontakten.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontroller om stikkontakten er slått av med en bryter eller sikring.

Er stikkontakten slått av med en bryter eller sikring?

Slå på bryteren eller tilbakestill sikringen.

Gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontroller at skriveren er på.

Er skriveren slått på?

Gå til trinn 4.

Slå på skriveren.

Trinn 4

Kontroller om skriveren er i hvilemodus eller dvalemodus.

Er skriveren i hvilemodus eller dvalemodus?

Trykk på av/på-knappen for å aktivere skriveren.

Gå til trinn 5.

Trinn 5

Kontroller om kablene som kobler samme skriveren og datamaskinen, er koblet til de riktige portene.

Er kablene koblet til de riktige portene?

Gå til trinn 6.

Sett kablene inn i de riktige portene.

Trinn 6

Slå av skriveren, installer tilleggsutstyret og slå skriveren på igjen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med tilleggsutstyret.

Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 7.

Trinn 7

Installer riktig skriverdriver.

Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Gå til trinn 8.

Trinn 8

Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå den på igjen.

Reagerer skriveren?

Problemet er løst.

Kontakt brukerstøtte.

Var denne artikkelen nyttig?
Top