Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Заседналите страници не се отпечатват повторно

ДействиеДаНе

Стъпка 1

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Notifications (Известия) > Jam Content Recovery (Възстановяване на заседнало съдържание)

  2. В менюто Jam Recovery (Възстановяване при засядане) изберете On (Вкл.) или Auto (Автоматично).

  3. Отпечатайте документа.

Заседналите страници отпечатват ли се отново?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top