Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Välja en plats för skrivaren

 • Lämna tillräckligt med utrymme för att öppna fack och luckor, och för att montera maskinvarutillägg.
 • Installera skrivaren nära ett eluttag.
 • VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden direkt till lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

  VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt bör du inte placera eller använda den här produkten i närheten av vatten eller våtutrymmen.

 • Säkerställ att luftflödet i rummet uppfyller den senast reviderade ASHRAE 62-standarden eller CEN Technical Committee 156-standarden.
 • Att skrivaren står på en plan, stadig yta.
 • Att skrivaren hålls:
  • och att den hålls ren, torr och dammfri
  • borta från lösa häftklamrar och gem
  • nära direkt luftflöde från luftkonditionering, värmeelement eller ventilationsapparater
  • borta från direkt solljus och extrem luftfuktighet
 • Lägg märke till de rekommenderade temperaturerna och undvik temperaturförändringar.
 • Omgivningstemperatur

  10 till 32,2 °C

  Lagringstemperatur

  -40 till 43,3 °C
 • Du bör ha följande rekommenderade utrymme runt skrivaren för god ventilation:
 • 1

  Överst

  152 mm (6 tum)

  2

  Bakre

  152 mm (6 tum)

  3

  Höger sida

  152 mm (6 tum)

  4

  Främre

  406 mm (16 tum)
  Minsta utrymme som behövs framför skrivaren är 75 mm (3 tum)

  5

  Vänster sida

  152 mm (6 tum)
Var denna artikel användbar?
Top