Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Koble skriveren til et trådløst nettverk ved å bruke Wi‑Fi Protected Setup (WPS)

Før du starter, kontrollerer du at:

 • Tilgangspunktet (den trådløse ruteren) er WPS-sertifisert eller WPS-kompatibelt. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.
 • Det er installert et trådløst nettverkskort i skriveren. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med adapteren.
 • Aktiv adapter er satt til Auto. Gå til startbildet og trykk på Innstillinger > Nettverk/porter > Nettverksoversikt > Aktiv adapter.

  Bruke trykknappmetoden

 1. Fra startbildet trykker du på Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi‑Fi Protected Setup > Start trykknappmetoden.

 2. Følg instruksjonene i vinduet på skjermen.

  Bruke PIN-metoden

 1. Fra startbildet trykker du på Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi‑Fi Protected Setup > Start PIN-metode.

 2. Kopier den åttesifrede WPS-PIN-koden.

 3. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til tilgangspunktet i adressefeltet.

  Merknader:

  • Du finner IP-adressen i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.
  • Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
 4. Åpne WPS-innstillingene. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.

 5. Angi den åttesifrede PIN-koden, og lagre endringene.

Var denne artikkelen nyttig?
Top