Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Instalacja dysku twardego drukarki

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

 3. Używając płaskiego śrubokręta, otwórz osłonę płyty kontrolera.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Elementy elektroniczne płyty sterowania są narażone na uszkodzenia elektrostatyczne. Przed dotknięciem elementów płyty kontrolera lub złączy należy dotknąć metalowej powierzchni drukarki.

 4. Rozpakuj dysk twardy.

 5. Przymocuj dysk twardy, a następnie podłącz przewód interfejsu dysku twardego do płyty kontrolera.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie należy dotykać ani naciskać środkowej części dysku twardego.

 6. Zamknij pokrywę dostępu.

 7. Podłącz kabel zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

 8. Włącz drukarkę.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top