Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Skifte overføringsvalsen

 1. Åpne deksel A.

  Advarsel – mulig skade:  For å unngå skade på grunn av elektrostatisk utladning, må du berøre den eksponerte metallrammen på skriveren før du åpner eller berører innvendige deler av skriveren.

 2. Ta ut tonerkassetten.

 3. Ta ut bildeenheten.

 4. Ta ut den brukte overføringsvalsen.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

 5. Pakk ut den nye overføringsvalsen.

 6. Sett inn den nye overføringsvalsen til den klikker på plass.

 7. Sett inn bildeenheten.

 8. Sett inn tonerkassetten.

 9. Lukk dekselet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top