Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Skifte ut fikseringsenheten

 1. Åpne deksel C.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

  Advarsel – mulig skade:  For å unngå skade på grunn av elektrostatisk utladning, må du berøre den eksponerte metallrammen på skriveren før du åpner eller berører innvendige deler av skriveren.

 2. Lås opp fikseringsenheten.

 3. Ta ut den brukte fikseringsenheten.

 4. Pakk ut den nye fikseringsenheten.

 5. Sett inn den nye fikseringsenheten til den klikker på plass.

 6. Lås fikseringsenheten.

 7. Lukk dekselet.

Var denne artikkelen nyttig?
Top