Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Актуализиране на фърмуера

Някои приложения изискват минимално ниво на фърмуера на принтера, за да работят правилно.

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Update Firmware (Актуализиране на фърмуер).

 3. Извършете едно от следните неща:

  • Кликнете върху Check for updates (Проверка за актуализации) I agree, start update (Приемам, стартиране на актуализацията).
  • Качете файл за запис на данни.
  • Забележка:  За да изтеглите най-новия фърмуер, отидете на www.lexmark.com/downloads и потърсете Вашия модел на принтер.

   1. Потърсете флаш файла.

    Забележка:  Уверете се, че сте разархивирали zip файла на фърмуера.

   2. Кликнете върху Upload (Качване) > Start (Старт).

Полезна ли ви беше тази статия?
Top