Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Zásobník svorek v sešívacím, děrovacím finišeru

  1. V závislosti na místě uvíznutí svorky otevřete buď dvířka F, nebo dvířka G.

  2. Vyjměte držák zásobníku se svorkami.

  3. Odstraňte volné svorky.

  4. Zatlačte svorky proti kovovému držáku.

    Poznámka:  Pokud jsou svorky na zadní straně kazety, zatřeste s kazetou směrem dolů, ať se svorky přiblíží ke kovovému držáku.

  5. Vložte držák zásobníku se svorkami, dokud nezaklapne na místo.

  6. Zavřete dvířka.

Byl tento článek užitečný?
Top