Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Rozpoznání míst uvíznutí papíru

Poznámky:

  • Pokud je zapnuta funkce Pomocník při zaseknutí, tiskárna po odstranění zaseknuté stránky vysune prázdné nebo částečně potištěné stránky. Vyhledejte ve výstupu tisku prázdné stránky.
  • Pokud je možnost Napravit uvíznutí nastavena na hodnotu Zapnuto nebo Automaticky, vytiskne tiskárna uvíznuté stránky znovu.
Místa uvíznutí

1

Automatický podavač dokumentů

2

Standardní schránka, dokončovací schránka nebo volitelný výstupní odkladač

3

Dvířka A

4

Univerzální podavač

5

Zásobníky

6

Dvířka C

7

Dokončovací jednotka nebo volitelná zadní dvířka pro výstup

  • Dvířka H
  • Dvířka N
  • Dvířka P
Byl tento článek užitečný?
Top