Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Uvíznutí papíru ve dvířkách C

 1. Otevřete dvířka C.

  VÝSTRAHA – HORKÝ POVRCH:  Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

  Varování – nebezpečí poškození:  Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

 2. Vyjměte uvíznutý papír ze všech následujících oblastí:

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

  • Oblast zapékače
  • Pod oblastí zapékače
  • Oblast oboustranného tisku
 3. Zavřete dvířka.

Byl tento článek užitečný?
Top