Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Uvíznutí papíru v podavači ADF

 1. Vyjměte veškeré předlohy z podavače ADF.

 2. Otevřete dvířka D.

  Varování – nebezpečí poškození:  Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

 3. Vyjměte uvíznutý papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 4. Zavřete dvířka D.

 5. Otevřete kryt skeneru.

 6. Otevřete dvířka E.

 7. Vyjměte uvíznutý papír.

  Poznámka:  Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

 8. Zavřete dvířka E a poté zavřete i kryt skeneru.

Byl tento článek užitečný?
Top